Επικοινωνία Γαρίτος ηλεκτρικά Καρδίτσα

 


Λογαριασμός για κατάθεση χρημάτων
εθνική τράπεζα κάντε αντιγραφή το κάτω λογαριασμό  
                                      όνομα λογαριασμού : Γαρίτος Γεώργιος                                 GR9301103680000036820219008