ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Στις 27 Μαΐου η αναλογική αναμετάδοση τηλεοπτικών καναλιών από το Δοβρούτσι Λάρισας που πιάνουμε και εδώ στη Καρδίτσα θα σταματήσει να λειτούργει θα είναι όλα ψηφιακά mp4 εδώ θα βρείτε ψηφιακούς δέκτες mp4

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Στις 27 Μαΐου η αναλογική αναμετάδοση τηλεοπτικών καναλιών από το Δοβρούτσι Λάρισας που πιάνουμε και εδώ στη Καρδίτσα θα σταματήσει να λειτούργει θα είναι όλα ψηφιακά mp4 εδώ θα βρείτε ψηφιακούς δέκτες mp4